Gridline writing
DataPipeline

De DataPipeline is onze wasstraat Haal een hele reeks documenten door de wasstraat om er iets slims mee te doen: Automatisch samenvatten, trefwoorden toekennen, spelfouten eruit halen, toevoegen aan een zoekmachine, of een andere taalanalyse.

De DataPipeline bestaat uit vier onderdelen

  1. DataConnector Haalt de documenten binnen, bijvoorbeeld van een website, uit een DMS, van een fileshare, ...
  2. Analyse De documenten worden taalkundig geanalyseerd met modules uit onze TaalServer.
  3. Actie Trefwoorden toekennen; de begrijpelijkheid van een tekst meten; de toon van de tekst bepalen; terminologie extraheren; samenvatten; features bepalen voor Big Data. Alles wat onze producten kunnen, kunnen we ook in de DataPipeline
  4. Rapportage De resultaten worden opgeslagen, en we kunnen hier een rapport van maken

Met de DataPipeline doen wij taalprojecten Als wij het over onze DataPipeline hebben, komen veel klanten zelf met allerlei voorbeelden van zaken die ze al jaren hadden willen aanpakken. Vaak hebben wij dat al min of meer klaar liggen. Inclusief taalmodules en editor in Word of Web.